Stories / Boktips
En positiv
syn på AI

Boken I love AI ger en positiv syn på AI

Jag har läst “I love AI: Hur du tar tillvara magin med AI” av Arash Gilan. I boken tar Arash med läsaren på en resa genom AI:s landskap. Han berättar att teknologin varken är god eller ond, men inte heller neutral.

Jag är medlem i CopyCommunity och “I Love AI” var den första boken som vi läste i vår bokcirkel.

“I love AI” är en handbok för dig som vill förstå och ha nytta av AI. I boken kombinerar författaren Arash de stora frågorna om vad AI kommer att betyda med konkreta exempel. Dessutom mixar han filosofiska frågor med teknisk expertis på ett klokt sätt.

“I love AI” är en handbok för dig som vill förstå och ha nytta av AI.

Arash betonar att teknikens kraft ligger i dess användning. AI är varken god eller ond, men inte heller neutral. Teknikens kraft ligger i hur vi använder den. För att skapa värde med AI behöver du förstå teknologin.

En man håller boken I love AI is sin hand.

 

Det är tydligt att dåliga promptar = dåliga resultat. “Shit in = shit out”. Arash ger exempel på superpromptar som ger ett betydligt bättre resultat än vad dåliga promptar gör.

Arash har ett pedagogiskt sätt att beskriva AI. Boken har ett enkelt språk med en tillgänglig och positiv ton.

Insikter och slutsatser från “I love AI”

Efter att ha läst boken insåg jag att allt kommer att förändras i grunden. Vi kommer att omdefiniera vad det innebär att vara människa och vad ett jobb är. Och det kommer att gå snabbt.

Det är viktigt att inte stanna upp, utan att fortsätta utvecklas. Att välja att utvecklas är det enda sättet att förbli relevant i en ständigt föränderlig värld.

Att välja att utvecklas är det enda sättet att förbli relevant i en ständigt föränderlig värld.

Vi behöver fortsätta leva i den verkliga världen. Det innebär att delta i sociala sammanhang, läsa böcker, lyssna på ny musik och lära oss nya färdigheter. Vi behöver fortsätta vara kreativa.

Så, sluta aldrig att sluta ställa frågor. Ta inte ta saker för givet, utan var nyfiken och lär dig ständigt något nytt.

Vi står på tröskeln till en revolution som kommer förändra allt som vi känner till. Men AI är inte framtidens teknik; det är en magi som redan omformar vår värld.

AI är inte framtidens teknik; det är en magi som redan omformar vår värld.

Snart kommer AI vara en så självklar del av vår verklighet, att vi inte ens kan förställa oss en värld utan det.

Jag tror också att superpromptar kommer att ersättas alltmer av en dialog med AI. Vi behöver se på AI som ett bollplank, inte en svarsmaskin.

Tryggheten i förmågan att anpassa sig

I boken berättar Arash om ett möte med åttiotvååriga Hans som tränar på samma gym som han själv gör. Hans livsinsikt får avrunda den här bokrecensionen:

”Det är jävliga tider, men det finns ingen annan trygghet än förmåga att anpassa sig.”

Jag vill uppmana dig att läsa boken om du är nyfiken på och intresserad av AI. Passa gärna också på att läsa några av mina andra boktips!

Comments are closed.

Senast i stories: