Stories / UX-writing
Celebrate good times, come on! 🎓

Certifierad och utbildad UX-writer x 2

UX-writer är fortfarande en ganska ny yrkestitel, både i Sverige och i världen. Och nu är jag certifierad och utbildad UX-writer x 2. Hurra!

En UX-writer ansvarar för att ta fram orden och dess ton som hjälper användare i ett digitalt gränssnitt. Klok och rätt UX-writing kan göra stor skillnad för både användare och ett företags försäljning.

Klok och rätt UX-writing kan göra stor skillnad för både användare och ett företags försäljning.

Det finns några utbildningar inom UX-writing och det kommer hela tiden fler och fler.

Jag har gått UX Writing Hubs kurs – Microcopy & UX Writing Course och är certifierad UX-writer. Jag har även gått UX Writers Collectives kurs UX Writing Fundamentals och är certifierad UX-writer.

Men de här två utbildningarna skiljer sig åt en del.

UX Writing Hub – Microcopy & UX Writing Course

Under utbildningen får du bland annat skapa en användbar UX-writing-portfolio. Det är gruppsessioner veckovis, du arbetar med ett riktigt projekt och får en dedikerad mentor.

Nu ingår dessutom en månads frivillig praktik på ett riktigt projekt hos ett företag.

En månads frivillig praktik på ett riktigt projekt hos ett företag.

UX Writing Hub räknar med att studenterna behöver investera omkring 15–20 timmar i veckan för utbildningen.

När jag gick utbildningen var den några månader lång; numera är den fem till sex månader.

Pernilla Axelssons diplom från UX Writing Hub - Premium Training Programs for Writers för kursen Microcoy and UX Writing CourseMitt tjusiga diplom från UX Writing Hub.

Detta lärde jag mig bland annat under utbildningen

I dag är data nyckeln till att utveckla en framgångsrik digital produkt.

Självklart skriva en hel del mikrocopy.

Dessutom är grundaren och mentorn Yuval Keshtcher pedagogisk, trevlig och hjälpsam.

UX Writers Collective – UX Writing Fundamentals

Den här kursen är self paced. Med andra ord kör du ditt eget race och samarbetar inte med några andra studenter. Du kan börja när som helst och pausa när som helst.

Under kursen lär du dig grunderna i UX-writing. Kursen är skapad av experter från Google, Amazon och Intuit.

Pernilla Axelssons diplom från kursen UX Writing Fundamentals course från UX Writers CollectiveMitt certifikat från UX Writers Collective.

I kursen ingick dessa moduler:

Vad är UX-writing? Vad skriver egentligen en UX-writer? Vilka olika typer av ansvar har du som UX-writer? Vilka jobbar du med?

Förstå vikten av en röst- och ton-manual. Definiera ton. Kartlägga tonen genom upplevelsen.

Kartlägga tonen genom upplevelsen.

Varför är det bra att skriva kort och kärnfullt? Best practise så användarna kan scanna innehållet. Rätt innehåll för rätt användare vid rätt tillfälle.

Best practise för att skriva för komponenter. Instruktioner, CTA:s, knappar, felmeddelanden, formulär med mera.

Detta skapar du som UX-writer. Att dokumentera och organisera din text. Skapa en röst- och ton-manual. Testa din copy.

Arbetsflöden, att hantera konflikter och tips på bra verktyg.

Styr upp jobbsökandet, skapa en portfolio och kloka intervjutips.

Styr upp jobbsökandet, skapa en portfolio och kloka intervjutips.

UX Writers Collective räknar med 10–20 timmars studietid, vilket jag tror stämmer för de flesta.

Kursen består av enheter som är uppdelade i serier med lektioner som innehåller lätta praktiska frågor längs med vägen.

Kan alla ha titeln UX-writer?

Men måste du gå en utbildning för att bli UX-writer? Nej, det måste du inte. Du kan använda titeln om du vill; det är ingen skyddad yrkestitel i Sverige.

Men förutom att du lär dig mycket genom att gå en utbildning, visar du kunder, kollegor och arbetsgivare att du har lagt ner tid på att lära dig UX-writing.

Dessutom kan du lära känna andra studenter och bygga ditt nätverk inom UX-writing.

Lära känna andra studenter och bygga ditt nätverk inom UX-writing.

Comments are closed.

Senast i stories: